วิธีการสั่งซื้อ

0 1

เลือกรูปแบบสินค้าที่ต้องการ

Select the Product Model

0 2

Scan line ID
Email: star.award.trophy@gmail.com

หรือ โทรติดต่อที่ 083 078 8510, 083 079 8510

0 3

ส่งรายละเอียดของสินค้า ข้อความ โลโก้ ลายเซ้นต์ และไฟล์งาน

Send your chosen product wording logo signature and artwork

0 4

ส่งใบเสนอราคา พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ 30% จากราคาสินค้าและนัดรับสินค้า

Give a quotation with pay a 30% deposit and choose your pickup date

0 5

รับสินค้าและชำระราคา สินค้าที่เหลือ

Pickup you items and pay the remaining price